• CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

site meter

« Had you ever have something like this happen????!!!! | Main | Bad luck! »

March 09, 2012

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

monique helfrich

Slordig van ze dat het zo lang heeft geduurd. Volgens Erik ziet het eruit alsof de motor is vastgelopen tijdens een hoog toerenmoment en dat dat het hele spul uit elkaar heeft getrokken.
Onderzoek lijkt me zeker op z'n plaats.

D@nielle

idd slordig en dat ze het niet willen onderzoeken. Een nieuwe wasmachine en een bloemetje is het minst wat ze kunnen doen, maar ik denk dat je genoegen moet nemen met alleen een nieuwe wasmachine.

The comments to this entry are closed.