• CorinneDelis1. Get yours at bighugelabs.com
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

site meter

« I think | Main | She can stay!! »

September 29, 2009

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

linda loe

zo dat klinkt relaxed heerlijk zeg. En ik hoop dat ze wat vinden zodatze wat aan die ontstekingen kunnen doen, maar dat het geen allergie is voor de hond dat zou zo erg zijn.
Ga jezelf nog wat organiseren voor volgend jaar o pscrapgebied.... ach gewoon effe nieuwsgierig ;-)

corinne delis

TypePad HTML EmailHoi,

Ja ik hoop ook niet dat het de hond is. en ja ik ga nog wel iets organiseren echter niet zoals de vorige 2 keer.

corinnexxx


From: typepad@sixapart.com
Sent: Tuesday, September 29, 2009 9:07 PM
To: corinnedelis@hotmail.com
Subject: [The life of a Dutch scrapper] linda loe submitted a comment to 'To do list'.

NEW! More options for replying to comments via email:

a.. To reply privately to the commenter, click on the commenter's email address below.
b.. To reply publicly on your blog, reply to this email.

The comments to this entry are closed.