« Alice in Wonderland | Dream Shoot | Main | Spiderholster Give-away | For Photographers »

Comments

Feed You can follow this conversation by subscribing to the comment feed for this post.

Sonja

wow wow wow
Put a little tear and a smile at the same time on my face, what a wonderful pictures from 3 beautiful people, wow wow wow

Bibi

één woord; WAUW!!!

D@nielle

OOOOH ik heb zoveel mooie foto's gezien, wat een geweldige herinnering voor Marcia, Dirk en Lieve aan zo'n bijzondere dag ! Je bent een topper dat je dit allemaal voor elkaar hebt gekregen !

Ann

Geweldig! Geweldig goed hoe je dit allemaal voor elkaar hebt gekregen en een geweldig mooi resultaat :-) je zult wel trots zijn!

Chantal

omg wat gaaf!!!! als wij ooit nog echt trouwen weer ik wie ik wil voor mijn foto's. je hebt jezelf echt overtroffen!! wat een mooie bruiloft moet dit geweest zijn zeg.... GE WEL DIG!!!!!

Monique Swagemakers

Wat een prachtige foto's! Petje af hoor, geweldig hoe je dit voor elkaar hebt gekregen.
Xx Monique

Hanneke

Prachtig!!!! Echt geweldig!

Céline

Wat een schitterende foto's!!!! De liefde straalt van de foto's af! Wat mij betreft je mooiste reportage tot nu toe!

Mireille

Wauw...echt mooi!!! :)

Jenneke

Fan-tas-tisch!!!
Corinne, je bent een absolute topper!

XXXJenneke

Jacq

Wauw! Daar smelt je van! Wat een mooie foto's!

Alette

OOOOHHHHHH kan niet anders zeggen dan SUPER!!!!!! Wat en prachtige foto´s van een mooi stel. Het straalt van de foto´s dat ze een super dag hebben gehad. En ze zagen er allemaal prachtig uit.

Godelieve

Schitterend!! Een mooi koppel/gezin prachtig in beeld gebracht bij deze speciale gelegenheid.
Petje af hoor!

Tamara

wauw! Geweldig mooi!

kim kivits photography

WOUW echt TOP! De mensen, de foto's, de sfeer!

monique helfrich

Waanzinnig mooi! Vind ze stuk voor stuk prachtig en wat is het toch een mooi gezinnetje. Die van de 4 generaties is ook zo bijzonder. Trouwen in de Bokkesprong vind ik zelf altijd wat koel en donker maar deze metamorfose ziet er geweldig sfeervol uit. Ze komen nu juist heel mooi tot hun recht tegen de donkere achtergrond.
Veel geluk en betere gezondheid gewenst voor het trouwtrio en Marsha sterkte met de verdere behandelingen.
monique

Ingrid

Wat een prachtige reportage heb je gemaakt,echt om trots op te zijn! Het bruidspaar kan met veel trots terugkijken op deze mooie dag, echt top!

Lauren Kim Photography

Your work is amazing!!!

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name is required. Email address will not be displayed with the comment.)